1. اطلاعیه ها

 2. مسابقات دیگر
 3. نحوه همکاری

  در حال بروز رسانی …

 1. اخبار

 2. ارسال آثار
 3. زمان های مهم
  محدوده زمانی فعالیت
  ابتدای اردیبهشت فراخوان مسابقه
  ۲۰ تیر ماه آخرین فرصت ارسال طرح پیشنهادی اولیه
  هفته پایانی تیرماه آغاز مرحله طراحی اجزا
  ۲۰ شهریور آخرین مهلت ارسال دفترچه طراحی اجزا
  هفته پایانی شهریورماه داوری دفترچه طراحی اجزا و اعلام تیم های منتخب مرحله طراحی و آغاز مرحله ساخت
  هفته دوم آذر اتمام مرحله ساخت، پیش آزمون و آزمون نهایی
  هفته پژوهش اعلام نتایج و برگزاری اختتامیه و نمایشگاه دستاوردهای مسابقه

 1. برگزارکنندگان
   
 2. حامیان
   
     
 3. مشخصات الکتروموتور هدف