1. اطلاعیه ها

 2. مسابقات دیگر
 3. نحوه همکاری

  در حال بروز رسانی …

 1. اخبار

 2. ارسال آثار
 3. زمان های مهم
  محدوده زمانی فعالیت
  ابتدای اردیبهشت فراخوان مسابقه
  ۲۰ تیر ماه آخرین فرصت ارسال طرح پیشنهادی اولیه
  هفته پایانی تیرماه آغاز مرحله طراحی اجزا
  ۲۰ شهریور آخرین مهلت ارسال دفترچه طراحی اجزا
  هفته پایانی شهریورماه داوری دفترچه طراحی اجزا و اعلام تیم های منتخب مرحله طراحی و آغاز مرحله ساخت
  ۱ آذر الی ۱ بهمن شروع مرحله ساخت

 1. برگزارکنندگان
   
 2. حامیان
   
     

   

 3. مشخصات الکتروموتور هدف